Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2013

lifee
9031 84d5 420
Reposted fromrisky risky viareasonscanneverwin reasonscanneverwin
lifee
4850 2b56 420
Reposted frombialetulipany bialetulipany viamiloszzz miloszzz
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
lifee
7183 dbca 420
Reposted fromursa-major ursa-major
lifee
A co jeśli nikt mi ciebie nie zastąpi? Jeśli za nikim nie będę tak tęskniła jak za nim, jeśli przy nikim innym nie będę czuła się tak szczęśliwa i bezpieczna? Jeśli za nikim nie będę płakała tak jak za nim? I co jeśli rana w moim sercu po nim nigdy dobrze się nie zagoi i sentyment pozostanie na zawsze i nadal będę szukała go wzrokiem na ulicy pomimo tego, że będę mówiła, że on już mnie nie obchodzi? Po prostu się rozpadnę
Reposted fromlabellavita labellavita
lifee
9834 6afd 420
Reposted fromlanforme lanforme viaautsajderka autsajderka
1317 4fc8 420
lifee
(...) ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko
lifee

DWUDZIESTE TRZECIE URODZINY

tyle godzin

tyle dni

tyle lat

z których nic nigdy nie wynikło

z których nic nie wynika

z których nic nigdy nie wyniknie

tyle miejsc

tylu ludzi

tyle rozmów

które nie chronią przed śmiercią

które nie chronią przed życiem

ktoś - coś

gdzieś - kiedyś

było - nie było

nie wiem

dwadzieścia trzy lata -

dwadzieścia trzy światy

— Borszewicz
Reposted fromunique unique viaphenylethylamine phenylethylamine

January 31 2013

lifee
2297 4810 420
lifee
4247 9347 420
Reposted fromemotional-iceberg emotional-iceberg
lifee
8092 14a3 420
Reposted frombomdia bomdia
lifee
8080 df5e
Reposted frombomdia bomdia
lifee
8031 ff78 420
Reposted frombomdia bomdia
lifee
8021 442b 420
Reposted frombomdia bomdia
lifee
9387 4c15 420
Reposted fromOlsonn Olsonn viabomdia bomdia
lifee
6115 aade 420
Reposted fromworldnotforus worldnotforus viabomdia bomdia
lifee
7239 a937 420
Reposted frombomdia bomdia
lifee
1408 d429 420
Reposted fromursa-major ursa-major
lifee
0301 d33c 420
Reposted fromursa-major ursa-major
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...